Nova Konsult & Management

 

 

Om mig

 

Jag är utbildad HR- specialist och har lång erfarenhet av arbete med personalfrågor inom kommuner. Min erfarenhet består bla av arbetsrättsliga frågor, förhandlingar, löneprocesser, avtalstolkning, implementering av flexibla arbetstider, konflikthantering och rehabilitering. I mitt uppdrag Som HR-specialist har jag även erfarenhet av chefscoaching, gruppcoaching och individuell coaching för personlig utveckling och livsstilscoaching för god hälsa och livsstil och i rehabilitering för sjukskrivna.

 

Utbildning

Personal och arbetslivsfrågor, Stockholms univeristet

Diplomerad coach

 

 

 

 

 

 

 

Novakonsult.com © 2011

www.novakonsult.com