Nova Konsult & Management

 

 

 Personlig coaching för framgångsrika kvinnor och män!

 

Många framgångsrika kvinnor och män inom både ledarskap, idrott och karriär har stöd och vägledning genom en personlig coach.

 

Coaching är en metod, en process och ett förhållningsätt.

Syftet med coaching är att utveckla människor både professionellt och på ett personligt plan. Dels se och ta vara på egna styrkor och möjligheter, dels hitta lösningar och formulera mål och strategier/handlingsplaner. Coaching

fokuserar på det friska och skapar förutsättnigar för högre livskvalitet och mer arbetsglädje och att hitta den inre lusten och motivationen.

 

Exempel på coachingområden:

 

Personlig coaching och självutveckling

Målet för mig som personlig coach är att ge dig möjlighet att identifiera och förverkliga dina drömmar och behov och att uppnå dina mål i livet.

 

Jobb och kärriärutveckling

 

Livsstilscoahing för god hälsa och livsstil

 

Stresshantering  - för att stärka din självkänsla och undvika utbrändhet

 

Ledarskapscoaching

För att kunna leda andra behöver du självkunskap. Jag är ditt stöd i processen att lära känna dig själv. 

 

Gruppcoaching - utveckla samarbete och kommunikation i arbetsgrupper.

 

HR-konsultation och intrimslösningar

Uppdrag och konsultation till ditt företag inom HR-området tex i:

 

Coaching för att öka medarbetares fokus och engagemang, minska sjukfrånvaron, förbättra kommunikationen i arbetsgrupper.

 

Arbetsrättsliga frågor

 

Löneprocesser

 

Karriärplanering för medarbetare

 

Konflikthantering

 

Införande av flexibla arbetstider

 

 

 

 

 

 

 

Novakonsult.com © 2011

www.novakonsult.com